Analysepedia

Analiz edərək öyrənək!

Haqqımızda

Analysepedia 2016-cı ilin Dekabr ayında Kamal Allazov tərəfindən qurulmuş bir website-dır. Məqsədimiz iqtisadi biliklərə yiyələnərkən bu bilikləri ətrafımızdakı insanlarla, o cümlədən, bu sahəyə marağı olan həvəskarlarla bölüşməkdir. Paylaşacağımız məlumatkar iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarını əhatə edəcək, dünya təcrübəsini oxuculara çatdıracaq və iqtisadi mövzular barədə fərdi baxış tərzimizin formalaşmasına yardım edəcək.

Sizlərə faydalı olacağımızı düşünürük.

Sevgilərlə,

Kamal Allazov

17/12/2016

Advertisements
%d bloggers like this: